Nakke

Mange pasienter oppsøker NaprapatKompaniet på grunn av nakkesmerter. Det kan være helt akutte smerter, stivhet eller smerte som har kommer over litt tid eller langvarige kroniske smerter. Det er flere strukturer i nakken som kan være opphav til plagene; muskler og ledd i nakken, mellomvirvelskiver og nerver er de vanligste strukturene.

 

Under en behandling hos NaprapatKompaniet kartlegger vi nakkesmerten. Vi vil vite hvordan nakkesmertene oppleves, når og hvordan de oppstod, og hvor lenge de har vært tilstede. Deretter undersøkes nakkens ledd og muskler, samtidig som vi bruker ulike tester for å utelukke mer alvorlige skader. På grunnlag av dette behandles symptomene og pasienten får en oppfølgingsplan som består av behandling kombinert med ergonomisk rådgivning og eventuelt styrkende øvelser. Naprapatbehandlingen vil ha som hensikt å få nakkeleddene til å bevege seg uhindret, få økt sirkulasjon i muskulatur og dermed kunne gi pasienten god nakkefunksjon.

Send oss en e-post!

HELSEFORSIKRING

 

Forsikringsselskapene som i dag tilbyr behandlingsforsikring dekker nå timer hos naprapat.

Sparebank1 ∼ Gjensidige ∼ Tryg ∼ If ∼ Vertikal Helse ∼ Storebrand - Frende - DNB helse

Naprapatkompaniet

+47 40 20 66 00

post@naprapatkompaniet.no

Juvikflaten 14A, 5308 Kleppestø